Ultrarövidhullámú Rádióforgalmi Országos Bajnokság (URH-OB) Versenykiírása

 

Rendezője: a Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Célja: a versenykészség fejlesztése, a rádióamatőr barátság ápolása és az „Ultrarövidhullámú Rádióforgalmi Országos Bajnok" címek és minősítési pontok megszerzésének biztosítása.

Ideje: minden év július első  teljes hétvégén szombaton. Három fordulóban az alábbiak szerint:
                I.:            08:00 - 08:49 távbeszélő (SSB),     
                II.:           09:00 - 09:49 távíró (CW)    
                III.:          10:00 - 10:59 vegyes (CW-SSB). Az időpontok ( UT ) időben értendők.

Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr vagy csapat, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

Kategóriák az abszolút értékelésben:
                Egykezelő  CW,      Egykezelő  SSB,      Egykezelő  MIX,     Egykezelő Összesített
                Többkezelő   Összesített

A MRASZ sportolói a Szövetség sportprogramja és versenyszabályzata alapján rangsorolva lesznek az alábbiak szerint:
                U       Utánpótlás leány és fiú 21 éves korig - összesített
                N       Női egyéni korhatár nélkül  - összesített
                F       Férfi egyéni korhatár nélkül - összesített
                MO        Verseny-csapatok - összesített
                MK         Egyesületek versenye

U kategóriákban indulhatnak utánpótlás csapatok is amennyiben betartják az egykezelősökre vonatkozó szabályozást. Operátorcsere engedélyezett.

MK kategóriában egy sportegyesület tagjai vehetnek részt. A legjobb 6 állomás minősítési pontjait összesítve.  A kérdőíven beküldéskor az egyesületet ki kell választani.

Frekvenciák: 144035-144150 kHz távíró, 144150-144390 kHz távbeszélő

Adásmódok: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J)

Hívás: CQ OB, illetve CQ Országos Bajnokság 

Riport: RS(T) sorszám 001-től kezdődően  (CW,SSB,Vegyes fordulónként külön) és QTH Lokátor
például: 599 012 JN97LN

 A CW és SSB  forduló 5, a vegyes 6 darab 10 perces periódusból áll (00-09 perc, 10-19 ... 50-59 perc). Egy állomással periódusonként és üzemmódonként 1 összeköttetés naplózható. ( CW és SSB fordulóban 5-5, vegyesben 12 db.)  Minden hibátlan összeköttetésért 100 pont plusz az áthidalt kilométerek száma jár.  Hibás összeköttetésnél 200 pontot kell levonni.   A LOG-beküldéskor a hibásnak vélt összeköttetéseket jelölni lehet.   Azokért pont vagy büntetőpont nem jár.   Idő előtti forgalmazásért vagy versenyhívásért az első 3 érvényes összeköttetés törlésre kerül.  Időn túli forgalmazás esetén a 3 utolsó érvényes összeköttetést kell levonni.  Nem minősül időntúli forgalmazásnak, ha az időntúli összeköttetés ideje a LOG-ban verseny utánra esik.

Szorzók: A fordulónként és üzemmódonként naplózott különböző állomások.   (CW és SSB fordulókban egyszer, vegyesben kétszer lehet szorzó ugyanaz az állomás)

Végeredmény: A fordulónkénti pontok és szorzók szorzata. Összesített értékelésben a fordulónkénti eredmények százalékos összege.  Az adott fordulóban a kategóriánkénti legmagasabb pontszámot elérő állomás 100, a többiek százalékosan arányosan kevesebb pontot kapnak.  

Jegyzőkönyv: Készüljön EDI fájl formátumban.
A jegyzőkönyvek csak az urhob.mrasz.hu weblapon adhatók le.
Óvás csak olyan hangfelvétel alapján történhet, amelyet a versenyzők az értékelésig a rendezőnek leadtak.
A jegyzőkönyvek tartalma mindenben meg kell feleljen a sávban történteknek, azon utólagos változtatás nem végezhető. Ha valaki hibát vétett és észrevette akkor azt az összeköttetést jelölje meg (ERROR), ezért büntetőpontot nem kap.
A verseny paramétereit a feltöltő oldalon kell kiválasztani. 

A jegyzőkönyvek tartalma (a személyes adatok kivételével) és a teljes értékelési folyamat nyilvános.

Beküldési határidő:  a versenyt követő 8. nap (vasárnap) 23:59 MEZ.

Jogorvoslat: a versenyzők az előzetes eredmény kihirdetése után 8 napon belül a verseny rendezőjéhez nyújthatnak be óvást.    Ezen óvás elutasítása esetén fellebbezést írásban a MRASZ Elnökségének címezve a verseny rendezőjéhez lehet  benyújtani kizárólag az előzetesen elutasított óvás tárgyában.     Az óvás és annak eredménye nyilvános.

Díjak: A résztvevők oklevelet kapnak.   Az U, N, F, MO kategóriák első három valamint az MK első helyezettje tárgyjutalmat kap.  Ezen kategóriák díjait a MRASZ díjátadó gálán adják át.

További szabályok
                - 
A rendező a jegyzőkönyvek beküldését követő 30 napon belül hirdet előzetes eredményt.
                - Egy állomás egy időben legfeljebb egy frekvencián sugározhat  jelet.
                - A LOG-vezetők sokszor nem jól kezelik a sorszámot hálózatban vagy több rádió estén.
                   Előfordulhat duplán kiadott, összekeveredett sorszám, de nagyon fontos, hogy az  legyen a  LOG-ban ami a sávban elhangzott.
                           

Értékelési alapelvek:
                
- a hibás kategóriát választó állomásokat a rendező megfelelő kategóriába átsorolhatja,
                - kisebb (jellemzően vétlen) szabálytalanság esetén CONTROLL-ba sorolhatja,
                - nagyobb (jellemzően szándékosnak látszó) szabálytalanság esetén a versenyzőt a versenyből kizárja.
                - Azok az összeköttetések amelyek nem versenyzési céllal, hanem egyes állomások segítésére jöttek létre törlésre kerülnek.
                - Az összeköttetés ideje a másodikként leadott riport vége, ha azt nem kell ismételni.